Fratele Pastor ŞERBAN IOAN – a plecat la Domnul Isus – în data de 23.03.2020

Ioan Șerban, rob al lui Isus Hristos, a rămas ascultător de Domnul până la capăt. Astăzi, 23 Martie 2020, un glas ceresc l-a chemat acasă. A fost chemarea lui Dumnezeu, chemare căruia nu i s-a împotrivit: adevărații robi ai lui Isus Hristos ascultă până la cea din urmă strigare.

Rămânem în urmă îndurerați, noi toți ceilalți, însă nu ca unii care nu avem nădejde. Avem mângâierea că întreaga lui viața s-a luptat să fie în totul ascultător și pe deplin în slujba Tatălui Ceresc.

Astăzi a plecat la Domnul fratele nostru scump de credință și pastorul Bisericii noastre: „Izvorul Vieții” Aradul Nou. Suntem convinși că nu un virus i-a pus capăt zilelor ci credem cu tărie că toate lucrurile se întâmplă după sfântul plan al lui Dumnezeu. Este scris: <<„Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează”>> (Ap 14:13).

Pastorul nostru Ioan Șerban este de acum în odihna sfântă. Ne-a rămas frumoasa pildă de dăruire în slujire. A luptat pentru relația personală cu Domnul său, a luptat pentru mântuirea sufletelor celor din casa lui și a luptat cu dăruire pentru mântuirea celor cărora le-a slujit. Domnul să fie slăvit pentru toate aceste lucruri!

Noi nu rămânem singuri: noi suntem cu Hristos! Fratele nostru, Serban Ioan, a plecat mai înainte în cetatea de lumină. El, rob al lui Isus Hristos, și-a încheiat alergarea. Privim `nainte cu credința că Domnul ne va primi pe toți în slavă și atunci ne vom reîntâlni cu fratele Serban Ioan. Astăzi ne rugăm ca „Dumnezeul oricărei mângâieri” să mângâie inima familiei îndoliate și inima suferindă a întregii Biserici „Izvorul Vieții”. Avem deplină recunoștință înaintea lui Dumnezeu pentru toate momentele frumoase de părtășie petrecute alături de robul Său, Serban Ioan.

Cu multă prețuire,

Biserica „Izvorul Vieții”

Aradul Nou