SCURT ISTORIC
AL BISERICII CREȘTINE PENTICOSTALE
„IZVORUL VIEȚII” – ARADUL NOU

Biserica Creștină Penticostală „Izvorul Vieții” Aradul Nou a luat ființă în anul 1990, în luna ianuarie, ca Biserică în cadrul Cultului Creștin Penticostal din România cu un număr de circa 30 de membri.

Serviciile de închinare s-au ținut în casa de pe str. Ady Endre nr.6, într-o casă cumpărată încă din vremea regimului comunist de credincioșii penticostali care locuiau în această parte a orașului, dar erau nevoiți să meargă în alte zone unde existau biserici penticostale autorizate.

Încă de la început pastorul Bisericii a fost fr. Lador Vasile care păstorește și în prezent Biserica.

Dorința de a avea o casă de rugăciune corespunzătoare a fost atât de mare încât în primăvara aceluiași an a început în aceeași locație construirea unui nou locaș de închinare, făcut prin credință cu o capacitate mult peste numărul membrilor de atunci ai Bisericii, respectiv circa 700 de locuri.

Bazându-se pe puterea și ajutorul lui Dumnezeu, credincioșii penticostali din Aradul Nou au inaugurat la data de 14 iunie 1992 noul edificiu în care timp de douăzeci de ani s-a desfășurat întreaga activitate spirituală a Bisericii.

Putem spune astăzi, la aniversarea a peste 22 de ani de existență a Bisericii și a 20 de ani de la inaugurarea locașului de închinare, asemenea lui Samuel:

“Până aici Domnul ne-a ajutat.” (I Samuel 7:12)

La inaugurarea noii case de rugăciune, Biserica a avut un număr de circa 120 de membri majori, iar de atunci a crescut constant având în prezent un număr de 384 de membri majori și peste 120 de copii și tineri nebotezați.

Pe parcursul celor 20 de ani, an de an, au avut loc servicii divine de evanghelizare în cadrul cărora s-au întors la Domnul mai multe zeci de persoane care apoi s-au botezat și au devenit membri ai Bisericii. Unii au rămas în Biserică, alții au plecat în alte biserici din țară sau diaspora, dar cu regret trebuie să spunem că au fost și din cei ce s-au întors la viața de dinainte.

Pe lângă serviciile speciale de evanghelizare și cele de botez, Biserica s-a bucurat de servicii divine de Cina Domnului, căsătorii, binecuvântări de copii și chiar servicii speciale de ungeri cu untdelemn a celor bolnavi.

Anual Biserica a organizat săptămâni de stăruinţă în cadrul cărora mulți tineri şi chiar vârstnici au fost botezaţi şi umpluţi cu Duhul Sfânt.

Nu ne face plăcere să spunem, dar am avut și momente în care Biserica a fost alături de cei ce și-au pierdut ființe dragi, plecate în veșnicie.

Pentru ca lucrarea Domnului să fie făcută cât mai bine, în Biserica noastră au avut loc mai multe ordinări de diaconi, prezbiteri și păstori.

Astfel în anul 1991 au fost ordinați ca diaconi frații Gherghel Onișor și Plop Vasile. Fr. Plop Vasile a fost ordinat mai apoi ca prezbiter în anul 1997, iar în prezent este pastorul Bisericii Penticostale „Măslinul” din Arad.

În anul 1992, fr. Șerban Ioan a fost ordinat ca diacon, iar un an mai târziu, în 1993, a fost ordinat ca pastor pentru un grup de biserici din județul Arad pe care le păstorește și în prezent.

În anul 1998 a fost ordinat în slujba de diacon fr. Lascu Adrian care a plecat în Spania, la Biserica Penticostală Română din Castellion, unde a fost promovat și slujește ca pastor asistent.

În anul 2000, fr. Popelea Ioan a fost ordinat ca diacon, promovat mai apoi ca prezbiter în anul 2004, iar în anul 2007 a fost promovat în slujba de pastor  al Bisericii „Peniel” din Sântana, jud. Arad .

Cel mai tânăr dintre slujitorii ordinați este fr. Pogan Titu, ordinat ca diacon în anul 2007.

Un aport important la realizarea unui climat spiritual în timpul serviciilor divine l-au avut formațiile Bisericii: corul, grupul de laudă, grupele de copii și până nu demult și famfara a cărei activitate a fost întreruptă din cauza plecărilor în diaspora a celor mai mulți famfariști.

Lucrarea cu tinerii, grupele de studiu biblic cu copiii, întâlnirile familiilor au fost alte activități spirituale care au contribuit la creșterea spirituală și menținerea unui climat spiritual adecvat.

În anul 2011 s-a simțit nevoia unei renovări interioare și exterioare a clădirii Bisericii. Cu resurse financiare puține, dar cu speranţă și încredere puternică în Dumnezeu, în luna august 2011 s-au  început lucrările de renovare, finalizate în luna octombrie 2012,  cu ajutorul lui Dumnezeu și cu aportul multor frați și surori din Biserică,dar și cu sprijinul financiar al unor sponsori.

La data de 9 septembrie 2012 din inițiativa pastorului și a comitetului Bisericii, membrii Bisericii au hotărât prin vot secret ca numele Bisericii Penticostale nr. 7 Aradul Nou să fie schimbat în Biserica Creștină Penticostală „Izvorul Vieții” Aradul Nou, nume care se vrea a fi unul profetic.

Începând din vara anului 2014 conducerea Bisericii are următoarea componență:

  • Lador Vasile, pastor coordonator
  • Șerban Ioan, pastor
  • Gherghel Onișor, diacon
  • Culda Remus, secretar
  • Coman Daniel, casier
  • Pescaru Alin, cenzor
  • Biro Pavel, cenzor

 „De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.”

1 Corinteni 15:58